Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

27-11-2018: Grundbogen Jagttegn er i høj kurs


På trods af nedgangen i antallet af nye jægere og jagttegnsaspiranter har jægerforbundet oplevet en stigning i efterspørgslen af undervisningsmaterialet Jagttegn.

26-11-2018: Opdateret vejledning til skriftlig jagtprøve og jagttegnsundervisning


Miljøstyrelsen har netop publiceret en opdateret version af vejledningen til jagtprøven på deres hjemmeside. Vejledningen er gældende som pensum til jagtprøven fra 1. januar 2019.

26-11-2018: Antallet af aspiranter til jagtprøven er faldende


De seneste tal for Miljøstyrelsen viser at det samlede antal aspiranter, som gik til jagtprøve i 2018 er faldet væsentligt ift. tidligere år.

26-11-2018: Levering af Jæger i december


I næste uge - fra den 3. december - kan du forvente, at december-versionen af Jæger bliver omdelt. Den digitale version er klar på medlemsnettet og i app'en den 1. december.

23-11-2018: Få fyldt bagage i jagtrygsækken som Outdoor Ranger


I Outdoor Ranger-forløbet på Kalø Højskole kommer du hele vejen rundt om jagten, naturen som spisekammer, vildmarken og meget mere. Naturligvis finder du jægerforbundets dygtige fagmedarbejdere blandt underviserne. Og lige nu kan du tilmelde dig næste hold.

22-11-2018: Det at gøre markvildtindsatsen interessant for studerende


Den 28. september 2018 var Århus Universitet vært for netværks- og karrieredagen BIO Match, hvor Danmarks Jægerforbund var inviteret med. Hovedsagen med dagen var at skabe en forbindelse mellem biologistuderende, færdige biologer og en god håndfuld relevante virksomheder.

22-11-2018: ”Jeg vil gerne se agerhønsene på markerne igen” Sådan starter mange samtalen når de går med i et markvildtlav


I seneste udgave af Jæger samt i Landbrugsavisen har jeg kritiseret Landbrugserhvervet for ikke at gøre nok for at vende tilbagegangen for de arter der knytter sig til landbrugslandet. Her taler vi ikke om råvildt, kronvildt eller gæs. Nej vi taler om arter som agerhøne, vibe, sanglærke og gulspurv som alle lever i det åbne landbrugsland og er dybt afhængige af et varieret landbrugsland med mange insekter og frøføde.

22-11-2018: Markvildtindsatsen på Facebook


Er du med I et markvildtlav eller har du interesse for markvildt og naturen i landbrugslandet, så er Danmarks Jægerforbunds nye Facebookgruppe: DJ Markvildtindsatsen, måske noget for dig?