Generalforsamling 2023

4/2-2023 Kl 19 i strellev forsamlingshus

 

 


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere 
  2. Formandens Beretning. 
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab. v. kasseren. 
  4. Indkomne forslag – herunder Årets Jæger. 
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Henning jensen, Knud jensen , Thomas Arvad feddersen
  6. Valg af suppleanter. 
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Herluf poulsen og Peter Jensen
  8. Eventuelt. Bedste danske trofæ kåres, samt krage/skade pokal og vinderne modtager vandrepokal!

Eventuelle forslag til drøftelse på generalforsamlingen samt forslag til
Årets Jæger skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar 2023.


Tilmelding nødvendigt til formanden på tlf. 5150 6038 senest 6-02-2023 pga mad.

Medbring trofæer og pokaler fra det forgangne år.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/