DJ Varde

DJ Varde har af kommunen lejet jagtretten til Sdr. plantage, Sdr hede plantage og Ølgod plantage. Disse plantager er opdelt i 3 forskel lige konsortier.
Konsortierne er fyldt, men ønsker man det, er der mulighed for at bli ve skrevet på venteliste til en plads i konsortierne. 1 plads koster 2500 for 5 efterårsjagter. Ønsker man mere information herom, kan man henvende sig til Jan Nygaard via mail. (janbirthenygaard@email.dk) 

Ungjægere i JKF

Man er ungjæger til med og 25 år, og nyjæger de første 3 år man har jagttegn. Derudover er det også muligt for pensionister at deltage på jagterne, på lige fod med ungjægerne.
DJ Varde har ligeledes lejet nogle arealer til ungjægerne i kommuner ne. Der er tale om varde flyveplads, et stykke i varde ådal, Elinelunden samt Gulddalslund plantage i Skovlund. Der lægges stor vægt på indlæring omkring jagt og etik på disse jagter.
Mere information herom findes På www.strellevjagt.dk eller på www.voj.dk under JKF nyjæger.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/