Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Generalforsamling

Generalforsamling

Lørdag den 27. januar 2018 kl. 19 i Forsamlingshuset

 


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere 
  2. Formandens Beretning. 
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab. v. kas- seren. 
  4. Indkomne forslag – herunder Årets Jæger. 
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Knud Jensen, Brian Qvist og Henning Jensen
  6. Valg af suppleanter. 
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 
  8. Eventuelt.

Eventuelle forslag til drøftelse på generalforsamlingen samt forslag til
Årets Jæger skal være bestyrelsen i hænde senest den 19. januar 2018.

Pris: 125 kroner.


Tilmelding nødvendigt til formanden på tlf. 20425188 / 75250275

Medbring trofæer og pokaler fra det forgangne år.

Bedste danske trofæ kåres, samt krage/skade pokal og vinderne modtager vandrepokal!