Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Generalforsamling

Generalforsamling

Lørdag den 1. febuar 2020 kl. 19 i Forsamlingshuset

 


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere 
  2. Formandens Beretning. 
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab. v. kas- seren. 
  4. Indkomne forslag – herunder Årets Jæger. 
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af suppleanter. 
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 
  8. Eventuelt.

Eventuelle forslag til drøftelse på generalforsamlingen samt forslag til
Årets Jæger skal være bestyrelsen i hænde senest den 19. januar 2020.

Pris: 125 kroner.


Tilmelding nødvendigt til formanden på tlf. 5150 6038

Medbring trofæer og pokaler fra det forgangne år.

Bedste danske trofæ kåres, samt krage/skade pokal og vinderne modtager vandrepokal!